Zakładanie ogrodów, Budowa tarasów z kostki brukowej prace w ogrodzie kompleksowe